Här är slutresultaten på årets bästa hund listorna.

Som den observante ser så är slutresultatet för allroundlistan annorlunda mot den uppdaterade under säsongen.

Detta beror på att jag tyvärr hade dålig koll på statuterna och räknade medelvärde på de starter som berättigat för medverkan på allroundlistan.

I statuterna står att det är det bästa resultatet som räknas så nu är listan riktig.

Vi i JpK kommer att revidera statuterna till nästa säsong då vi sett att vissa saker behöver korrigeras.

 

Claes-Göran Larsson

Jaktprovskommittén