Hera

Hare nr 2 för Hera, just nu 20 minuters drev och drevet pågår