Hera..............

Hera har haft en längre tappt, hittills omkring 25 min drev i släpp 2