Heras form står sig.................

Hera fick upptag 08:05 hittills 32 min drev, just nu tappt.