Knackigt för Rex

Rex har det jobbigt, just nu tappt. Drevtiden hittills cirka 40 minuter