Rex driver........

Rex har just nu cirka 30 minuter hare och drevet pågår