Rex fick ihop cirka 60 min.

Rex kopplad efter cirka 60 minuter på hare. Under förflyttning för nytt släpp