Terry

Likt förra rapporten 12:10, hunden jobbar på slag.