Aija

Släpptes på nytt och fick slag upptag 12:35, nu tappt efter ca 35 min.