Lotus......

Lotus fick slag 08:09 upptag på okänt 08:13 just nu tappt. Drevtid hittills ca 13 min