Rex har fart på en hare.....

Rex har just nu cirka 60 min drev, och driv fortsatt.