Terry upptag......

Terry tog upp hare 09:58 och drev pågår