Terry..........

Första rapporten frå Terry säger att han jobbar på slag sedan 08:07.