Välkommen till Beagleklubben

Sidan uppdaterad 19 Maj

BCS protokoll NYTT

MLS listan uppdaterad

BF protokoll

 

Hitta det du söker på hemsidan

Nytt formulär att användas vid valpannonsering på hemsidan.
 

  • Endast annonser inskickade via formuläret kommer att publiceras på hemsidan.
  • Endast annonser i textform 
  • Tänk på att i fältet "Övrig information" hålla information kortfattad.
  • Hänvisa gärna till SKK hunddata, för mer information om tik/hane.
  • Annonser tas bort när valparna är 8 veckor, om man inte meddelat att man fortfarande har valpar kvar.
Aktuella valpannonser finns här. KORT INFORMATION FRÅN BEAGLEFULLMÄKTIGE 

Lördag den 9 maj hölls ett historiskt Beaglefullmäktige som avgjordes på distans, som en video och telefonkonferens. SKK hade skapat denna möjlighet för föreningar att arrangera sina årsstämmor under den pågående pandemin. Man har dessutom gett dispens för vissa punkter på dagordningen inför mötet, bl.a fick varje lokalavdelning enbart representeras av en delegat som fick inneha fullmakt för lokalavdelningens övriga röster. 

Efter fastställande av röstlängd övertog mötesordförande Erik Blomqvist klubban och ledde mötet på ett briljant sätt. 

Verksamhetsberättelser och ekonomi för 2018 – 2019 redovisades och revisorerna läste upp sin granskning av räkenskaperna. Efter det gavs styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avsåg. 

Styrelse valdes och fick följande utseende för dom två närmaste åren 

Sven Granström Ordförande
Göte Roman Vice ordförande
Sebastian Lindén Kassör
Björn Aspelin Sekreterare
Folke Johansson sammank. Jaktprovskommittén
Camilla Gääw sammank. Avelskommittén
Madde Bäck sammank. Utställningskommittén
Kristoffer Björk suppleant Redaktionskommittén
Kjell Zingmark suppleant Redaktionskommittén 

Ett antal motioner behandlades och följande ändring av championatsreglerna beslutades vid Beaglefullmäktige. 

1. Kravet för att delta i jaktklass på utställning höjs till ett 2:a pris oavsett klass på jaktprov och djurslag. 
2. Kravet för ett klövdjurschampionat höjs till att ett av drevproven skall innehålla en dubbeletta. 

För en mer detaljerad information hänvisas till protokollet från stämman som finns utlagt på hemsidan

Smedsbyn 20-05-16 
Sven Granström Ordförande 

Nu ställs SKKs klubbverksamhet in!

SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. 

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Gällande resor är det tyvärr omöjligt att exakt definiera vad andra delar av landet innebär. Det blir en fråga om personligt omdöme utifrån smittspridningsaspekten.

Klubborganiserad verksamhet som ställs in med anledning av Centralstyrelsens beslut på gund av covid-19 ställas in med hänvisning till force majeure.

Championatregler Gäller från 2017-01-01 till 2021-12-31

Domarkompendium, klicka på bilden nedan för att ladda ner.