( Eventuella nya hundar på listan markeras med NY)

 


DREVPROVSMERITERADE HANHUNDAR

 KRITERIER FÖR HANHUNDSLISTAN


 

 • Listan omfattar endast svenskägda hundar
 • Hundar födda från 2010
 • Hunden skall ha erhållit minst ett tredje pris på drevprov (hare, rådjur, dovhjort eller räv).
 • Hunden skall ha erhållit minst bedömningen Good på utställning i officiell klass.
 • Hund med mer än en anmärkning på mentaliteten (0) markeras i klartext på listan och bör inte användas i avel.
 • Hund med mer än en kodning av hoande skall (moment skall – hörbarhet) på drevprov markeras i klartext på listan och bör inte användas i avel.
 • Hund med mer än en kodning av drevliknande väckskall (moment upptagningsförmåga eller tapptarbete) på drevprov markeras i klartext på listan och bör inte användas i avel.
 • Hanhund som fått fem kullar sätts på en väntelista (lista B). När minst två avkommor har drevprovsmeriterats undan två olika tikar sätts hanen åter in på A-listan.
 • Ingen hanhund ska tillåtas bli far till mer än 5% av valparna i sin generation.
 • Hanhund med höftledsstatus D eller E finns inte med på listan och bör inte användas i avel.

För mer information om hundarna klicka på länken http://kennet.skk.se/hunddata/ eller kontakta de lokala avelsråden: Kontaktlista avelsråden (uppdateras inom kort)

 

Länk till SKK:s avelsdata här ges möjlighet till att göra provparningar m.m.

 

Hund markerad OBS 0 = Hund med mer än en anmärkning på mentaliteten.

 

 

* Angående jaktprovsmeriterade syskon/avkommor skicka gärna ett mejl med uppgifter om förändringar. I listan kommer endast att markeras med JA om hund har jaktprovsmeriterade syskon.

 

Hanhundslistan sorterad efter födelsår.

I hanlistan finns nu under kolummen Mls och Lafora EP, resultat angivna på hundar som har MLS och Lafora EP -testats. I de fall där inget står kan det bero på att hanen inte är testad eller att resultatet  inte är offentligt.

I de fall det finns redovisat ett resultat har ägaren till hunden givit sitt medgivande att detta får publiceras.

Förklaringar nedan.

N/N= hunden fri (bär inte på  anlaget)

N/MLS= hunden är anlagsbärare, N/P = hunden är anlagsbärare

MLS/MLS= hunden drabbad, P/P = hunden är drabbad och ska inte användas i avel
 

För anlagsbärare av MLS och Lafor EP gäller att de skall paras med testad icke anlagsbärare (N/N).

                                

Saknas din hund på listan ?

 

Om din hund saknas på hanhundslistan och om du vill att den ska stå med fyll i formuläret längst ner på denna sida . Om foto bifogas i formuläret tänk på att ju högre upplösning är på det inskickade fotot ju bättre blir resultatet.

Tänk på att hunden måste uppfylla kriterierna för hanhundslistan (se kriterierna längre upp på sidan). När uppgifterna har kommit in och kontrollerats läggs hunden in på hanhundslistan.

Ni som skickar in hund till hanhunds/tiklistan och även vill ha med foto, skulle jag som webmaster vara väldigt tacksam om Ni använder Er av formuläret längst ner på denna sida ( det underlättar jobbet väsentligt för mig) . Detta gäller även de som vill komplettera med foto på hund som redan finns på listan.

 Skicka förändringar till avelskommittén så rättar vi till det

En nyhet på tik och hanhundslistan. En önskan sedan länge har varit att när man är och tittar på en specifik hund kunna komma till aktuell uppgifter om hunden på SKK Hunddata. Detta är nu möjligt.

Genom att klicka på hundens reg.nummer skickas man vidare till SKK Hunddata och får upp sidan där samtliga uppgifter om prov, utställningar, kullsyskon, stamtavla m.m.

Hund/regnummer

Djurslag

Kontaktuppgifter ägare

 Bild      

Mls    

Lafora

Listan Uppdaterad 2020-09-14

2019
2018
SE29310/2018 J Björknä Manne 070-8722398
SE57562/2018 J Maliwick's Snickers 076-8134341
SE29300/2018 J Målens Filur Ha/Rä 076-8670283 BILD N/N
SE20763/2018 J Sahejo's Cookie Dough 076-5770178
SE31547/2018 J Starmaids All In 070-9633950
SE31546/2018 J Starmaids All The Way Hj
SE29293/2018 J Swed Pack's Riddare Ironman  070-4616402
SE24953/2018 J Vistenas Gaston 070-7302555 BILD N/N 
SE24949/2018 J Vistenas Gonzo Ha 070-6859824 N/N 
SE28631/2018 J Östra Hults Bosse Ha/Rå 070-9106046 N/N
SE28632/2018 J SE JCH (rådjur) Östra Hults Bulten 070-5507153 BILD N/N 
2017
SE26110/2017 J Björknä Bosse 070-5653403 N/N 
SE36351/2017 J Dalaskogarnas Brus 0243-50026
SE28272/2017 J Gryningstimmens Ymer Ha/Rå 070-3994722 BILD N/N  N/N
SE18735/2017 J Raolex Robert (Född 2016)  Ha 070-3621673 N/N
SE39358/2017 J Red-October 070-6664042
SE18733/2017 J Skiffer Ha 0705244325
SE29324/2017 J Starmaids Zoot Suit Ha 070-7293730 BILD N/N 
SE17617/2017 J Stigsjödalens Hurricane
SE28273/2017 J Swed Pack's Riddare Hangover 0703084728
SE32805/2017 J Trökans Millton Ha 070-3593750 BILD N/N  N/N
SE28491/2017 J SE JCH (kombi) Vistenas Ebbot Ha/Rå 070-8356297 N/N 
SE28493/2017 J SE JCH (kombi) Vistenas Elvin Rå/Rä 073-3600809 BILD N/N 
SE28495/2017 J Vistenas Elvis 076-7641127 N/N 
SE28492/2017 J SE JCH (kombi) Vistenas Emil Rå/Hj 072-7233088 N/N 
SE28494/2017 J Vistenas Excellent Loke Ha 073-0786251 N/N 
SE32810/2017 J Vistenas Fakir Ha 070-6777904 N/N 
2016
SE35172/2016 J Baskemöllas Center Ha/Rå 073-9202650 N/N 
SE35174/2016 J Baskemöllas Calippo Ha 070-2470183 N/N 
SE40738/2016 J Har-Zeldas Noppe Ha 070 394 07 94 BILD N/N 
SE51694/2016 J Berglygårdens Vitas 070-5885105
SE11929/2016 J Ansarebos Hugo Ha 076-7601116
SE19466/2016 SE JCH (kombi)
Skredbekkens Caliber Frans (Född 2015)
Ha/Rå 073-8370345 N/N
SE39578/2016 J Norhams Fido Ha 070-3262228 N/N 
SE26024/2016 J Norsbäckens Ior Ha 076-1047377
SE17367/2016 J Lennon Ha BILD
SE45106/2016 J Maliwick's Caps Lock N/N 
SE44460/2016 J Mill Hunter's Owe 070-3102687
SE37996/2016 J Tacko Ha/Rå 070-6709768 N/MLS 
SE37997/2016 J Tino 070-6007708 N/MLS
SE37999/2016 J Tinto N/N 
SE17368/2016 J Texas Ha 073-0770555 BILD N/N 
SE31770/2016 J Utvängs Billy Ha 073-3484414 N/N
SE35994/2016 J Vilagårdens Arrak Ha
SE16649/2016 J SE VCH SE JCH (Rå) Vistenas Clinton Rå/Hj 070-2942169 BILD N/N 
SE16647/2016 J SE JCH (Ha) Vistenas Challe Ha 070-8743157 BILD N/N  N/P
SE35179/2016 J SE VCH SE JCH (Kombi) SE UCH
Vistenas Dumbledore
Rå/Ha/Rä 073-6970494 BILD N/N  N/N
SE35177/2016 J Vistenas Doby 070-4926777 N/N 
SE36869/2016 J Sahejo's Loud And Fast N/N 
SE20003/2016 J Snillabyggets Jameson 072-7188700 N/N 
SE20006/2016 J Snillabyggets Jeremiah Ha 073-3373221 N/N 
SE37990/2016 J Storjordens Sid 070-6930592
SE50906/2016 J Swed Pack's Riddare Easy Money Ha 070-7345134 N/N 
SE50958/2016 J Swed Pack's Riddare Fantastic Man
SE10136/2016 J BOOGALO'S AVERELL DALTON 073-1410030
2015
SE48664/2015 J BJÖRKNÄ BUDDHA Ha 073-0228311 BILD N/N
SE48666/2015  SE JCH (rå) Björknä Nille 070-9521606 BILD N/N
SE48663/2015 J BJÖRKNÄ ZIGGE Ha 070-8319244 N/N
SE39663/2015 J Isabygdens Borroz 070-4338399
SE36934/2015 J Mchaire High Capacity 073-5358348 N/N 
SE36936/2015 J MCHAIRE HIGH VOLTAGE Ha 08-261786 N/N
SE32482/2015 J Maliwick's Hatrick By Patrick Ha 0702648700 BILD N/N
SE32477/2015 J MALIWICK'S ROGER THE DODGER N/N
SE32102/2016 J SE JCH (kombi) Rågbrantens Blazer Rå/ha 070-6891263 N/N N/P
SE40164/2015 J PEARL BAY'S GYPSY KING OF SWE 0730843159 BILD N/N
SE20585/2015 SE JCH (rå) Skogsdungens Ingo 070-1475922 BILD N/N
SE20992/2015 SE JCH (Rå) STIGSJÖDALENS MAXIMUS 073-0445696 BILD N/N
SE38293/2015 J Sävshults Ville Ha
SE30724/2015 J UGGLESKOGENS JACK Ha 018-371392
SE30721/2015 J UGGLESKOGENS ROY Ha 073-0261458 N/N
2014
SE41031/2014 J Bozzo Ha 073-6873838 BILD N/N
SE21118/2014 J DAHLMIS DIRTY STOP OUT 08-59075155
SE55056/2014 J DOUGLAS 0769-411822 BILD N/N
SE28861/2014 J Isabygdens Acke Ha 070-6551482
SE34533/2014 SE J(RÅ)CH , SE UCH McHaire Got Talent Ha/Rå 0734-388155 BILD N/N
SE14941/2014 J MALIWICK'S EL OH EL 070-7969385 N/N
SE14936/2014 J MALIWICK'S OH EM GEE 0248-14590 BILD N/N
SE42518/2014 J K-Run Riverview Look'n For Trouble 076-8665666
SE24655/2014 J Släntens Ivan 070-3050350 N/N
SE25430/2014 SE JCH SE UCH, SE VCH Snillabyggets Hunter 0705-115256 BILD N/N
SE37807/2014 J STARMAIDS WOODMAN'S COBBLER 073-0708447 BILD N/N
SE33105/2014 J Storjordens Trond Ha 070-2315451
SE33107/2014 J STORJORDENS TURE Ha 0934-31218 N/MLS
SE37808/2014 J Starmaids Wake Up Ha
SE17314/2014 IntUCH (C.I.B.), SEUCH, SEJ(Kombi)Ch Swed
Pack's Beaglers Bobby
Rå, Räv 0708/36 36 23 BILD N/N N/N
SE34177/2014 J,SE VCH TOP ATTRACTION'S ROAD TO THE STARS Ha 0730-719007 BILD N/N
SE56845/2014 J SE JCH (hare) Utvängs Albo Elvis Ha 070-3535804 N/N
SE41032/2014 J  Viggo Ha
SE24424/2014 J VISTENAS ABBE Ha 070-3204607 BILD N/N
SE34176/2014 SE JCH (Kombi) SE VCH Vistenas Brick Rå/Ha/Hj 070-2046550 BILD N/N
SE34175/2014 J Vistenas Bonzo Rå/Ha 070-6435202 BILD N/N
2013
SE15869/2013 J BAZOOKA 076-5559909 BILD N/N
SE17733/2013 SE J(Rå)CH Björknä Danny 0709-124969 BILD
SE29956/2013  SE JCH (ha) DILSHAGENS BAZZE Ha 070-2405949 BILD N/N
SE29948/2013 J Dino Ha 070-6046072 BILD N/N
SE50889/2013 J HJÄRTEBOS MAX Ha/Rå 0706109338 BILD N/N
SE50890/2013 SE JCH (ha) SE UCH HJÄRTEBOS MIO Ha 070 673 15 16 BILD N/N
SE39677/2013 J Nalle Ha 070-4474557
SE48139/2013 J RHODIUM I BELIEVE INMIRACLES Räv/ha 070 601 98 13 BILD N/N N/N
SE30966/2013 SE JCH, NO JCH SAKIN TERRY Ha 070-6554726 BILD N/N
SE31865/2013 SE JCH SE UCH NO J(D)CH  NORD M-16  Stigsjödalens Rex Ha 073-0261458 BILD N/N
SE40866/2013 J Swed Pack's Riddare Alfa Crux 070-5440269
SE50686/2015 J SEUCH DKCH SEJ(rå)CH  Tashwoulds Chocolate Effekt (Född 2013) 072-3114014 BILD N/N N/N
SE28024/2013 J VISTENAS ALFA 0706-509055
SE28025/2013 J VISTENAS ASTON 070-528597 BILD
SE28023/2013 SE JCH (rå) VISTENAS ATTACC Rå/Rä 076-8325019 BILD N/N
2012
SE36357/2012 J SE VCH Brandskärets Jåker Ha 072-5764853 BILD N/N NY
SE47597/2012 J BLIXTEN 070-2729314
SE42723/2012 J HEJDETASSENS ARRAK 070-4474557
SE25954/2012 SE JCH (Ha) HJÄRTEBOS LOTUS Rå/Ha 070-6647807 BILD N/N
SE36603/2012 J Koppargruvans Jack Räv 0708427196 BILD N/N
SE36602/2012 J SE JCH (ha) Koppargruvans Jeppe Rå/Ha 0564-10133 N/N
SE41889/2012 J SE VCH Mchaire Eye Of A Tiger Ha 0708-542079 BILD  N/N
SE24209/2012 J MALIWICK'S PAPA DON'T PREACH 0155-30502 BILD N/N
SE31058/2012 J Mill Hunter´s AGGE Ha 070-6911870 Bild N/N
SE61537/2012 J SEJV-13 SKOGSLUNDS ALFRED 073-7705350 N/N
SE38255/2012 J SKROVELMYRAS FREJ Ha 036-161152 BILD N/MLS
SE32417/2012 J SKÄLLANDS KING Ha 0340-37067
SE17401/2012 J Torienna's Bugatti C
2011
SE27745/2011 SE JCH  Dahlmis Amarillo Spring Ha/Rå/hj 070-4775900 BILD N/N

SE28355/2011 SE JCH  HEJDETASSENS SORRO

 Ha/Rå

 

 

SE38745/2011 J Lynxhill Hercules Ha 070-3313120 BILD N/N
SE56577/2011 J MCHAIRE I HAVE A DREAM Rå/Räv 0243-230465 N/N
SE36005/2011 SE JCH, SE UCH  NORHAMS DIXON Ha 070-3594071 BILD N/N N/N
SE32458/2011 J SKROVELMYRAS EDDIE Ha 0294-30390 N/MLS

SE50386/2011 J Snälle-Jägarens Albert

 

 0303-92310

 

N/N

SE28347/2011 J STARMAIDS TRADE MARK 070-5713991 BILD N/N

SE47571/2011 C.I.B SE JCH NO JCH NORD UCH SE V
VCH. Starmaids Undercover 

 Ha

 070-6449333

 BILD

 N/N

SE58461/2011 J Valley Wiew’s Jacob Black 070-0565054 BILD  N/N

2010

SE40305/2010 J Bamse  Ha

0921-64004

Bild   
SE27143/2010 SE JCH HATTBERGETS FRASSE Ha 0620-60247 Bild N/MLS
SE47481/2010 SE JCH KLIPPUDDENS HÅKAN  Ha/Räv/Rå 0525-25396 Bild N/N

SE14253/2010 J Kvillkärs Tray

 Rå

0703 95 17 68

  N/MLS
SE40303/2010 J Ludde Ha

0921-73572

Bild 
SE36733/2010 SE JCH SE UCH HEJDETASSENS DOUGLAS  073-9334871 Bild N/MLS 
SE25094/2010 J PRINZ  0414-60121 Bild  
SE18686/2010  J Skrovelmyras Diesel Ha 073-8383033 Bild N/N
SE18685/2010 J SKROVELMYRAS DINGO 070-2690363 BILD
SE31747/2010 SE JCH (rå) STORJORDENS NJORD Rå/Ha 0708-858298 BILD N/N
SE31748/2010 SE JCH Storjodens Nisse Ha 070-2060096  BILD N/N
SE47475/2010 J Åmarkens Skott Räv/Ha 0512-51590    

Skicka in din hanhund fyll i nedanstående formulär.

 

Om Ni bifogar ett foto tänk på att skicka ett foto i så hög upplösning som möjligt.

 • (max 50 MB)