HD röntgade hundar enligt nya avläsningssystemet

Diagnos

1996

1997

1998

1999

2000

HD grad A

1

 (100,0 %)

2

 (66,7 %)

1

 (33,3 %)

1

 (14,3 %)

2

 (25,0 %)

HD grad B

 

 

 

 

2

 (66,7 %)

4

 (57,1 %)

4

 (50,0 %)

HD grad C

 

 

1

 (33,3 %)

 

 

2

 (28,6 %)

2

 (25,0 %)

HD grad D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HD grad E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal

undersökta  

1

 

3

 

3

 

7

 

8

 

Snittålder för

Undersökning

(månader)  

81

 

98

 

67

 

55

 

47

 

Antal födda

333

 

355

 

290

 

283

 

284

 

 

 

Diagnos

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

HD grad A

10

 (35,7 %)

10

 (33,3 %)

3

 (10,7 %)

10

 (50,0 %)

3

 (20,0 %)

5

 (35,7 %)

3

 (42,9 %)

HD grad B

8

 (28,6 %)

11

 (36,7 %)

11

 (39,3 %)

6

 (30,0 %)

5

 (33,3 %)

6

 (42,9 %)

3

 (42,9 %)

HD grad C

7

 (25,0 %)

8

 (26,7 %)

12

 (42,9 %)

4

 (20,0 %)

6

 (40,0 %)

3

 (21,4 %)

1

 (14,3 %)

HD grad D

3

 (10,7 %)

1

 (3,3 %)

2

 (7,1 %)

   

1

 (6,7 %)

       

HD grad E

                           

Totalt antal undersökta  

28

 

30

 

28

 

20

 

15

 

14

 

7

 

Snittålder för undersökning (månader)  

43

 

34

 

34

 

23

 

20

 

23

 

19

 

Antal födda

279

 

278

 

346

 

336

 

342

 

317

 

266

 

 

 

 


HD röntgade hundar enligt gamla avläsningssystemet (upphört fr.o.m. 2002)

Diagnos

1996

1997

1998

1999

2000

2001

HD ua

66

 (81,5 %)

64

 (81,0 %)

31

 (79,5 %)

38

 (86,4 %)

23

 (88,5 %)

1

 (33,3 %)

HD grad 1

10

 (12,3 %)

11

 (13,9 %)

6

 (15,4 %)

4

 (9,1 %)

3

 (11,5 %)

1

 (33,3 %)

HD grad 2

4

 (4,9 %)

4

 (5,1 %)

2

 (5,1 %)

2

 (4,5 %)

 

 

1

 (33,3 %)

HD grad 3

1

 (1,2 %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HD grad 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal

undersökta  

81

 

79

 

39

 

44

 

26

 

3

 

Snittålder för

undersökning

(månader)  

28

 

28

 

22

 

19

 

15

 

13

 

Antal födda

333

 

355

 

290

 

283

 

284

 

279

 

 

 


Källa: skk.se/avelsdata