Det har kommit påpekande om att det på årets Bästa Rå-lista  kommit in en hund på felaktiga premisser, nämligen SE17314/2014 SWED PACK'S BEAGLERS BOBBY, vilken var placerad på 8:e plats. Felet var att denna hunds tredje resultat var ett prov som resulterade i 0 Pris och inget drevdjur fanns angivet i protokollet. Enligt statuterna ska ett sådant resultat inte räknas in och hunden skulle således inte kommit med på plats 8 på listan. Misstaget är enbart mitt och jag ber om överseende med detta!
Folke Johansson/JpK

Nedan listorna på allround samt räv hundarna. OBS att någon bästa hund har inte kunnat utses här, p.g.a. att ingen hund har startat det antal gånger som krävs enligt statuterna (Uppfyller inte kravet på 3 starter/hund) Listorna publiceras endast i upplysnings syfte.