08:54 Dumbledore driver ännuokänt.
09:29 Dumbledore  har drivit Rå i 68 min och håller på fortfarande.
10:28 Dumbledore har drivit i 90 min, men är inte kopplad ännu.
11:00 Dumbledore kopplad 10:35. Nu förflyttning till ny mark och nytt släpp.
11:13 Dumbledore är släppt på ny mark.
11:53 Dumbledore har fått upp och driver igen, ännu okänt djurslag.
13:21 Dumbledore kopplad.på väg, konstaterat Rå men ett väldigt hackigt drev
13:46 Dumbledore driver igen

SE35179/2016 Vistenas Dumbledore
Ägare, Malin Edvardsson Blom
Västsvenska Beagleklubben