SBlK 2013, i augusti

Välkommen till en ny DREVPROVSSÄSONG!!!

Nu är det dags igen för en ny drevprovssäsong med våra beaglar. Säsongen 2013-2014 är den sista med nuvarande regelbok.

Längre ner på sidan finner Ni följande:

1. Uppdaterat Redovisningsprogram.

2. Uppdaterad Manual för Redovisningsprogrammet.

3. JpK´s extra anvisningar och Guide, som skall vara en hjälp för våra domare att bedöma våra prov så lika som möjligt.


Ni som klubbens Redovisare får se till att distribuera detta material till berörda personer i Era respektive klubbar!!

REDOVISNINGENS UTFÖRANDE:

Efter kollegiet skall det finnas två typer av dokument, som skall hanteras av LA:s Redovisare:

PAPPERSORIGINALET, undertecknat av domare och Fullmäktige. Detta skall snarast skickas till JpK/Claes-Göran Larsson (adress:     Älgstråket 18, 743 72 Björklinge)

DIGITALA FILEN, komplett ifylld och namngiven enligt beskrivning ovan. Denna fil mailas för slutlig granskning till Regionansvarig i respektive region:

JpKNORR: Lars-Erik Laurén, larsa.lauren@gmail.com  samt Sven-Axel Sundell, svenaxelsundell@hotmail.com

JpKMITT: Bo Ynger, bo.ynger@telia.com

JpK/Syd: Folke Johansson, johanssonfolke51@gmail.com

Regionansvariga skickar efter kontroll filerna vidare till JpK/Folke Johansson (=Länken till SKK!), johanssonfolke51@gmail.com

MÅL: VARJE PROV SKALL VARA REDOVISAT TILL SKK INOM 3 VECKOR EFTER VARJE PROVPERIOD. Denna målsättning innebär att Kollegium bör hållas inom en vecka efter respektive provperiods slut.


 

 

REDOVISNINGSPROGRAMMET SAMT ANNAT MATNYTTIGT FINNS NEDAN FÖR NEDLADDNING