Officiella Drevprovsresultat 2013/2014

Resultaten publiceras först efter att de godkänts av Jaktprovskommittén samt SKK Registreringsavdelning.


Här publiceras en tablå över samtliga provtillfällen inom beagleklubben, under kolumnen Katalog finns som namnet antyder en katalog över respektive provs deltagande hundar med total EP, pris/er och djurslag.


Under kolumnen Protokoll finns samtliga startande hundars digitala protokoll med kodningar - inte minst viktigt för den som letar efter - eller vill undvika - hundar med vissa egenskaper t.ex. för parningar.


Här finns också en förteckning över årets Startande hundar i bokstavsordning. Förteckningen uppdateras kontinuerligt efter varje provperiod.

 


Vill du se prisstatistik per klubb och provtillfälle finns  det  en Statistiksida längre ner på denna sida. 

 

Samtlig prov redovisade och regeistrerade. 2014-03-26


Antal prov: 327
Antal prisdrev:250
Antal ettor:129
Antal tvåor:55
Antal treor:66
Antal harpris:148
Antal råpris:91
Antal rävpris:11

Antal RR:

NYTT Förteckning över årets startande hundar i bokstavsordning finns HÄR

NYTT Prisstatistik per klubb och provtillfälle finns HÄR

Katalog

Protokoll