Officiella Drevprovsresultat 2011-2012

Resultaten publiceras först efter att de godkänts av Jaktprovskommittén samt SKK Registreringsavdelning.


Här publiceras en tablå över samtliga provtillfällen inom beagleklubben, under kolumnen Katalog finns som namnet antyder en katalog över respektive provs deltagande hundar med total EP, pris/er och djurslag.


Under kolumnen Protokoll finns samtliga startande hundars digitala protokoll med kodningar - inte minst viktigt för den som letar efter - eller vill undvika - hundar med vissa egenskaper t.ex. för parningar.


Här finns också en förteckning över årets Startande hundar i bokstavsordning. Förteckningen uppdateras kontinuerligt efter varje provperiod.

 


Vill du se prisstatistik per klubb och provtillfälle finns  det  en Statistiksida längre ner på denna sida. 

Antal drevprov redovisade och klara t.o.m. 2012-03-29


Antal prov: 326
Antal prisdrev: 207
Antal ettor: 87
Antal tvåor: 67
Antal treor: 53
Antal harpris: 147
Antal råpris: 55
Antal rävpris: 5

 Prisstatistik per klubb och provtillfälle finns HÄR

 Förteckning över årets startande hundar i bokstavsordning finns HÄR

Katalog

Nedre Norrlands Beagleklubb 20110901 - 020 

 

Västerbottens Beagleklubb 20110901 - 021 

 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20111007-001

 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20111001 - 030 

 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20111022 - 004 

 

Jämtland Härjedalen Beagleklubb 20111021 - 005 

 

Sydsvenska Beagleklubben 20111001 - 019 

 

Västerbottens Beagleklubb 20111007 - 002 

 

Västerbottens Beagleklubb 20111001 ‐ 031 

 

Norrbottens Beagleklubb 20111005 - 001 

 

Hallands Beagleklubb 20111001 - 020 

 

Östergötlands Beagleklubb 20111102 - 001 

 

Östergötlands Beagleklubb 20111001 - 023 

 

Västsvenska Beagleklubben 20111107 - 001 

 

Norrbottens Beagleklubb 20111019 001 

 

Norrbottens Beagleklubb 20110901- 022 

 

Norrbottens Beagleklubb 20111001 - 032 

 

Gävle-Dala Beagleklubb  20111024-002 

 

Östsvenska Beagleklubben 20111001 - 024 

 

Gotlands Beagleklubb 20111015 - 008 

 

Gotlands Beagleklubb 20111101 - 018 

 

Värmland-Dals Beagleklubb 20111001 - 026 

 

Värmland-Dals Beagleklubb 20111031 - 001 

 

Skaraborgs Beagleklubb 20111026 - 001 

 

Sydsvenska Beagleklubben 20111121 - 001

 

Jämtland-Härjedalen Beagleklubb 20111112 - 006 

 

Jämtland-Härjedalens Beagleklubb 20111101 - 014 

 

Norrbottens Beagleklubb 20111114 - 002 

 

Sydsvenska Beagleklubben 20111101 - 003 

 

Västsvenska Beagleklubben 20111101 - 005 

 

Hallands Beagleklubb 20111128 - 001 

 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20111101 - 015 

 

Västerbottens Beagleklubb 20111101 - 016 

 

Mälardalens Beagleklubb 20111101 - 010 

 

Östergötlands Beagleklubb 20111101 - 007 

 

Skaraborgs Beagleklubb 20111101 - 006 

 

Östsvenska Beagleklubben 20111101 - 009 

 

Gotlands Beagleklubb 20111101 - 008 

 

Värmland-Dals Beagleklubb 20111101 - 011 

 

Skaraborgs Beagleklubb 20111205 - 001 

 

Västsvenska Beagleklubben 20111116 - 001 

 

Sydsvenska Beagleklubben 20111201 - 001 

 

Skaraborgs Beagleklubb 20111201 - 004 

 

Västsvenska Beagleklubben 20111201 - 003 

 

Hallands Beagleklubb 20111201 - 002 

 

Östergötlands Beagleklubb 20111201 - 005 

 

Norrbottens Beagleklubb 20111201 - 015 

 

Västerbottens Beagleklubb 20111201 - 014 

 

Sydsvenska Beagleklubben 20120116 - 001 

 

Gotlands Beagleklubb 20120110 - 001

 

Mälardalens Beagleklubb 20111201 - 008 

 

Östsvenska Beagleklubben 20111201-007 

 

Värmland-Dals Beagleklubb 20111201-009 

 

Gävle-Dala Beagleklubb 20111201-011 

 

Sydsvenska Beaglekubben 20120101 - 001 

 

Västsvenska Beagleklubben 20120101-003 

 

Skaraborgs Beagleklubb 20120101-004 

 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20120101-013 

 

Hallands Beagleklubb 20120101-002 

 

Gotlands Beagleklubb 20120101 - 006 

 

Östsvenska Beagleklubben 20120101 - 007 

 

Mälardalens Beagleklubb 20120101 - 008 

 

Mälardalens Beagleklubb 20120116 - 002 

 

Norrbottens Beagleklubb 20120101 - 015 

 

Östsvenska Beagleklubben 20120201 - 005 

 

Östergötlands Beagleklubb 20120101 - 005

 

Sydsvenska Beagleklubben 20120201-001

 

Västsvenska Beagleklubben 20120101 - 003

 

Västsvenska Beagleklubben 20120201-002

 

Skaraborgs Beagleklubb 20120201-003

 

Värmland-Dals Beagleklubb 20120201-007

 

Värmland-Dals Beagleklubb 20120101-009

 

Värmland-Dals Beagleklubb 20120106-002

 

Gävle-Dala Beagleklubb 20120101-011

 

Mälardalens Beagleklubb 20120201 - 006

 

 

Drevprovsprotokoll

Nedre Norrlands Beagleklubb 20110901 - 020 

 

Västerbottens Beagleklubb 20110901 - 021 

 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20111007-001

 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20111001 - 030 

 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20111022 - 004 

 

Jämtland Härjedalens Beagelklubb 20111021 - 005 

 

Sydsvenska Beagleklubben 20111001 - 019 

 

Västerbottens Beagleklubb 20111007 - 002 

 

Västerbottens Beagleklubb 20111001 ‐ 031 

 

Norrbottens Beagleklubb 20111005 - 001 

 

Hallands Beagleklubb  20111001 - 020 

 

Östergötlands Beagleklubb 20111102 - 001

 

Östergötlands Beagleklubb 20111001 - 023 

 

Västsvenska Beagleklubben 20111107 - 001 

 

Norrbottens Beagleklubb 20111019 - 001 

 

Norrbottens Beagleklubb 20110901 - 022 

 

Norrbottens Beagleklubb 20111001 - 032 

 

Gävle-Dala Beagleklubb 20111024-002 

 

Östsvenska Beagleklubben 20111001 - 024 

 

Gotlands Beagleklubb 20111015 - 008 

 

Gotlands Beagleklubb 20111101 - 018 

 

Värmland-Dals Beagleklubb 20111001 - 026 

 

Värmland-Dals Beagleklubb 20111031 - 001 

 

Skaraborgs Beagleklubb 20111026 - 001 

 

Sydsvenska Beagleklubben 20111121 - 001 

 

Jämtland-Härjedalens Beagleklubb 20111112 - 006 

 

Jämtland-Härjedalens Beagleklubb 20111101 - 014

 

Norrbottens Beagleklubb 20111114 - 002 

 

Sydsvenska Beagleklubben 20111101 - 003 

 

Västsvenska Beagleklubben 20111101 - 005 

 

Hallands Beagleklubb 20111128 - 001 

 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20111101 - 015 

 

Västerbottens Beagleklubb 20111101 - 016 

 

Mälardalens Beagleklubb 20111101 - 010 

 

Östergötlands Beagleklubb 20111101 - 007 

 

Skaraborgs Beagleklubb 20111101 - 006 

 

Östsvenska Beagleklubben 20111101 - 009

 

Gotlands Beagleklubb 20111101 - 008 

 

Värmland-Dals Beagleklubb 20111101 - 011 

 

Skaraborgs Beagleklubb 20111205 - 001 

 

Västsvenska Beagleklubben 20111116 - 001 

 

Sydsvenska Beagleklubben 20111201 - 001 

 

Skaraborgs Beagleklubb 20111201 - 004 

 

Västsvenska Beagleklubben 20111201 - 003 

 

Hallands Beagleklubb 20111201 - 002 

 

Östergötlands Beagleklubb 20111201 - 005 

 

Norrbottens Beagleklubb 20111201 - 015 

 

Västerbottens Beagleklubb 20111201 - 014 

 

Sydsvenska Beagleklubben 20120116 - 001 

 

Gotlands Beagleklubb 20120110 - 001 

 

Mälardalens Beagleklubb 20111201 - 008 

 

Östsvenska Beagleklubben 20111201-007 

 

Värmland-Dals Beagleklubb 20111201-009

 

Gävle-Dala Beagleklubb 20111201-011

 

Sydsvenska Beaglekubben 20120101 - 001 

 

Västsvenska Beagleklubben 20120101-003 

 

Skaraborgs Beagleklubb 20120101-004 

 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20120101-013 

 

Hallands Beagleklubb 20120101-002 

 

Gotlands Beagleklubb 20120101 - 006

 

Östsvenska Beagleklubben 20120101 - 007 

 

Mälardalens Beagleklubb 20120101 - 008 

 

Mälardalens Beagleklubb 20120116 - 002 

 

Norrbottens Beagleklubb 20120101 - 015 

 

Östsvenska Beagleklubben 20120201 - 005 

 

Östergötlands Beagleklubb 20120101 - 005

 

Sydsvenska Beagleklubben 20120201-001

 

Västsvenska Beagleklubben 20120201-002

 

Västsvenska Beagleklubben 20120101 - 003

 

Skaraborgs Beagleklubb 20120201-003

 

Värmland-Dals Beagleklubb 20120201-007

 

Värmland-Dals Beagleklubb 20120101-009

 

Värmland-Dals Beagleklubb 20120106-002

 

Gävle-Dala Beagleklubb 20120101-011

 
Mälardalens Beagleklubb

20120201 - 006