Officiella Drevprovsresultat 2012-2013

Resultaten publiceras först efter att de godkänts av Jaktprovskommittén samt SKK Registreringsavdelning.


Här publiceras en tablå över samtliga provtillfällen inom beagleklubben, under kolumnen Katalog finns som namnet antyder en katalog över respektive provs deltagande hundar med total EP, pris/er och djurslag.


Under kolumnen Protokoll finns samtliga startande hundars digitala protokoll med kodningar - inte minst viktigt för den som letar efter - eller vill undvika - hundar med vissa egenskaper t.ex. för parningar.


Här finns också en förteckning över årets Startande hundar i bokstavsordning. Förteckningen uppdateras kontinuerligt efter varje provperiod.

 


Vill du se prisstatistik per klubb och provtillfälle finns  det  en Statistiksida längre ner på denna sida. 

 

Antal drevprov redovisade och klara t.o.m. 2013-04-01


Antal prov:  300
Antal prisdrev: 243
Antal ettor: 115
Antal tvåor: 68
Antal treor: 60
Antal harpris: 162
Antal råpris: 70
Antal rävpris: 11

Antal RR: 3

 Prisstatistik per klubb och provtillfälle finns HÄR NYTT

 Förteckning över årets startande hundar i bokstavsordning finns HÄR NYTT

Katalog

Jämtland Härjedalens Beagleklubb 20120901-022

 


Nedre Norrlands Beagleklubb 20120901-009
  

 
Västerbottens Beagleklubb 20120928-003
 

 

Sydsvenska Beagleklubben 20121001-006

 

Jämtland Härjedalens Beagleklubb 20121001-016

 

Jämtland Härjedalens Beagleklubb 20121019-001

 

Västsvenska Beagleklubben 20121001-008

 

Norrbottens Beagleklubb 20120901-011


Norrbottens Beagleklubb 20121007-007 

 

Sydsvenska Beagleklubben 2012112-001 

 

Gotlands Beagleklubb 20121015-002 

 

Gotlands Beagleklubb 20121031-002 

 

Jämtland Härjedalens Beagleklubb 20121110-010 

 

Jämtland Härjedalens Beagleklubb 20121101-017 

 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20121001-003 

 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20121006-014 

 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20121015-001 

 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20121020-003 

 

Västsvenska Beagleklubben 20121114-001 

 

Västerbottens Beagleklubb 20121001-004 

 
Norrbottens Beagleklubb 20121006-015
 

 

Östergötlands Beagleklubb 20121105-001 

 

Värmland/Dals Beagleklubb 20121101-005 

 

Värmland/Dals Beagleklubb 20121001-013 

 

Västerbottens Beagleklubb 20121101-003

 

Norrbottens Beagleklubb 20121208-002

 

Östergötlands Beagleklubb 20121128-001

 

Hallands Beagleklubb 20121126-001

 

Skaraborgs Beagleklubb 20121119001

 

Gotlands Beagleklubb 20121203-001

 

Gotlands Beagleklubb 20121101-011 

 

Gävle-Dala Beagleklubb 20121101-016

 

Östsvenska Beagleklubben 20121201-012

 

Östergötlands Beagleklubb 20121101-010

 

Hallands Beagleklubb 20121101-007

 

Sydsvenska Beagleklubben 20121101-006

 

Västsvenska Beagleklubben 20121101-008

 

Norrbottens Beagleklubb 20121101-004

 

Sydsvenska Beagleklubben 20121201-007

 

Nedre Norrland Beagleklubb 20121101-002

 

Mälardalens Beagleklubb 20121001-013

 

Östsvenska Beagleklubben 20121201-013

 

Gävle-Dala Beagleklubb 20121029-001

 

Jämtland/Härjedalens Beagleklubb 20121201-003

 
Sydsvenska Beagleklubben 20130121-001 

 

Västerbottens Beagleklubb 20121201-005

 

Gotlands Beagleklubb 20121201-012

 

Hallands Beagleklubb 20130101-006

 

Gotlands Beagleklubb 20130107-001

 

Mälardalens Beagleklubb 20130201-001

 

Sydsvenska Beagleklubben 20130101-005

 

Västsvenska Beagleklubben 20130101-007

 

Västsvenska Beagleklubben 20130201-006

 

Skaraborgs Beagleklubb 20130101-008

 

Skaraborgs Beagleklubb 20130117-001

 

Östergötlands Beagleklubb 20121201-011

 

Östergötlands Beagleklubb 20130101-009

 

Östergötlands Beagleklubb 20121121-001

 

Östsvenska Beagleklubben 20130101-011

 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20130101-002

 

Västerbottens Beagleklubb 20130101-003

 

Sydsvenska Beagleklubben 20130201-005

 

Östergötlands Beagleklubb 20130201-008

 

Gävle-Dalas Beagleklubb 20130101-015  

 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20130201-002

 

Gotlands Beagleklubb 20130101-010

 

Värmland-Dals Beagleklubb 20120101-014

 

Värmland-Dals Beagleklubb 20120101-015

 

Värmland-Dals Beagleklubb 20130101-013

 

Värmland-Dals Beagleklubb 20130111-001

 

Gävle-Dala Beagleklubb 20130201-013  NYTT

 

Mälardalens Beagleklubb 20130201-010 NYTT

 

Skaraborgs Beagleklubb 20130101-008 NYTT

 

Skaraborgs Beagleklubb 20130201 NYTT

 

Skaraborgs Beagleklubb RR 20130101-008 NYTT

Protokoll

Jämtland Härjedalens Beagleklubb 20120901-022

 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20120901-009

 

Västerbottens Beagleklubb 20120928-003

 

Sydsvenska Beagleklubben 20121001-006

 

Jämtland Härjedalens Beagleklubb 20121001-016

 

Jämtland Härjedalens Beagleklubb 20121019-001

 

Västsvenska Beagleklubben 20121001-008

 

Norrbottens Beagleklubb 20120901-011

 

Norrbottens Beagleklubb 20121007-007

 

Sydsvenska Beagleklubben 2012112-001 

 

Gotlands Beagleklubb 20121015-002 

 

Gotlands Beagleklubb 20121031-002 

 

Jämtland Härjedalens Beagleklubb 20121110-010 

 

Jämtland Härjedalens Beagleklubb 20121101-017 

 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20121001-003 

 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20121006-014 

 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20121015-001 

 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20121020-003 

 

Västsvenska Beagleklubben 20121114-001 

 

Västerbottens Beagleklubb 20121001-004 

 

Norrbottens Beagleklubb 20121006-015

 

Östergötlands Beagleklubb 20121105-001 

 

Värmland/Dals Beagleklubb 20121101-005 

 

Värmland/Dals Beagleklubb 20121001-013 

 

Västerbottens Beagleklubb 20121101-003

 

Norrbottens Beagleklubb 20121208-002

 

Östergötlands Beagleklubb 20121128-001

 

Hallands Beagleklubb 20121126-001

 

Skaraborgs Beagleklubb 20121119001

 

Gotlands Beagleklubb 20121203-001

 

Gotlands Beagleklubb 20121101-011

 

Gävle-Dala Beagleklubb 20121101-016

 

Östsvenska Beagleklubben 20121101-012

 

Östergötlands Beagleklubb 20121101-010

 

Hallands Beagleklubb 20121101-007

 

Sydsvenska Beagleklubben 20121101-006

 

Västsvenska Beagleklubben 20121101-008

 

Norrbottens Beagleklubb 20121101-004

 

Sydsvenska Beagleklubben 20121201-007

 

Nedre Norrland Beagleklubb 20121101-002

 

Mälardalens Beagleklubb 20121001-013

 
Östsvenska Beagleklubben 20121201-013

 

Gävle-Dala Beagleklubb 20121029-001

 

Jämtland/Härjedalens Beagleklubb 20121201-003

 

Sydsvenska Beagleklubben 20130121-001

 

Västerbottens Beagleklubb 20121201-005

 

Gotlands Beagleklubb 20121201-012

 

Hallands Beagleklubb 20130101-006

 

Gotlands Beagleklubb 20130107-001

 

Mälardalens Beagleklubb 20130201-001

 

Sydsvenska Beagleklubben 20130101-005

 

Västsvenska Beagleklubben 20130101-007

 

Västsvenska Beagleklubben 20130201-006

 

Skaraborgs Beagleklubb 20130101-008

 

Skaraborgs Beagleklubb 20130117-001

 

Östergötlands Beagleklubb 20121201-011

 

Östergötlands Beagleklubb 20130101-009

 

Östergötlands Beagleklubb 20121121-001

 

Östsvenska Beagleklubben 20130101-011

 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20130101-002

 

Västerbottens Beagleklubb 20130101-003

 

Sydsvenska Beagleklubben 20130201-005

 

Östergötlands Beagleklubb 20130201-008

 

Gävle-Dala Beagleklubb 20130101-015

 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20130201-002

 

Gotlands Beagleklubb 20130101-010

 

Värmland-Dals Beagleklubb 20120101-014

 

Värmland-Dals Beagleklubb 20120101-015


Värmland-Dals Beagleklubb 20130101-013
 

 

Värmland-Dals Beagleklubb 20130111-001

 

Gävle-Dala Beagleklubb 20130201-013 NYTT

 

Mälardalens Beagleklubb 20130201-010 NYTT

 

Skaraborg Beaglklubb 20130101-008 NYTT

 

Skaraborg Beagleklubb 20130201-007 NYTT

 

Skaraborg Beagleklubb RR 20130101-008 NYTT