Officiella Drevprovsresultat 2014/2015

Resultaten publiceras först efter att de godkänts av Jaktprovskommittén samt SKK Registreringsavdelning.


Här publiceras en tablå över samtliga provtillfällen inom beagleklubben, under kolumnen Prislista finns som namnet antyder en prislista över respektive provs deltagande hundar med total EP, pris/er och djurslag.


Under kolumnen Protokoll finns samtliga startande hundars digitala protokoll med kodningar - inte minst viktigt för den som letar efter - eller vill undvika - hundar med vissa egenskaper t.ex. för parningar.


Här finns också en förteckning över årets Startande hundar i bokstavsordning. Förteckningen uppdateras kontinuerligt efter varje provperiod.

 


Vill du se prisstatistik per klubb och provtillfälle finns  det  en Statistiksida längre ner på denna sida. 

 

Samtliga prov redovisade och registrerade. 2015-03-25


Antal prov: 320
Antal prisdrev: 245
Antal ettor: 135
Antal tvåor: 58
Antal treor: 52
Antal harpris: 160
Antal råpris: 78
Antal rävpris: 7

Antal RR:

 Förteckning över årets startande hundar i bokstavsordning finns HÄR  NYTT

 Prisstatistik per klubb och provtillfälle finns HÄR  NYTT

Prislista

Protokoll