Officiella Drevprovsresultat 2015-2016

Resultaten publiceras först efter att de godkänts av Jaktprovskommittén samt SKK Registreringsavdelning.


Här publiceras en tablå över samtliga provtillfällen inom beagleklubben, under kolumnen Prislista finns som namnet antyder en prislista över respektive provs deltagande hundar med total EP, pris/er och djurslag.


Under kolumnen Protokoll finns samtliga startande hundars digitala protokoll med kodningar - inte minst viktigt för den som letar efter - eller vill undvika - hundar med vissa egenskaper t.ex. för parningar.


Här finns också en förteckning över årets Startande hundar i bokstavsordning. Förteckningen uppdateras kontinuerligt efter varje provperiod.

 


Vill du se prisstatistik per klubb och provtillfälle finns  det  en Statistiksida längre ner på denna sida. 

Samtliga prov redovisade och registrerade. 2016-03-25

Antal prov: 317
Antal prisdrev:287
Antal ettor:156
Antal tvåor: 62
Antal treor: 69
Antal harpris: 173
Antal råpris:110
Antal rävpris:4

Antal RR: 3

 Prisstatistik per klubb och provtillfälle finns HÄR NYTT

 Förteckning över årets startande hundar i bokstavsordning finns HÄR  NYTT

Prislista

Protokoll