Officiella Drevprovsresultat 2016 - 2017

Resultaten publiceras först efter att de godkänts av Jaktprovskommittén samt SKK Registreringsavdelning.


Här publiceras en tablå över samtliga provtillfällen inom beagleklubben, under kolumnen Prislista finns som namnet antyder en prislista över respektive provs deltagande hundar med total EP, pris/er och djurslag.


Under kolumnen Protokoll finns samtliga startande hundars digitala protokoll med kodningar - inte minst viktigt för den som letar efter - eller vill undvika - hundar med vissa egenskaper t.ex. för parningar.


Här finns också en förteckning över årets Startande hundar i bokstavsordning. Förteckningen uppdateras kontinuerligt efter varje provperiod.

 


Vill du se prisstatistik per klubb och provtillfälle finns  det  en Statistiksida längre ner på denna sida. 

Samtliga prov redovisade och registrerade. 2017-04-02

Antal prov: 397
Antal prisdrev: 329
Antal ettor: 180
Antal tvåor: 74
Antal treor: 75
Antal harpris:185
Antal råpris: 138
Antal rävpris:6

Antal RR:

 Förteckning över årets startande hundar i bokstavsordning finns HÄR 

 Prisstatistik per klubb och provtillfälle finns HÄR 

De senaste registrerade drevprovsresultaten nedan ner till avdelaren ---------------------------

Prislista

Protokoll