Officiella Drevprovsresultat 2018 - 2019

Resultaten publiceras först efter att de godkänts av Jaktprovskommittén samt SKK Registreringsavdelning.


Här publiceras en tablå över samtliga provtillfällen inom beagleklubben, under kolumnen Prislista finns som namnet antyder en prislista över respektive provs deltagande hundar med total EP, pris/er och djurslag.


Under kolumnen Protokoll finns samtliga startande hundars digitala protokoll med kodningar - inte minst viktigt för den som letar efter - eller vill undvika - hundar med vissa egenskaper t.ex. för parningar.


Här finns också en förteckning över årets Startande hundar i bokstavsordning. Förteckningen uppdateras kontinuerligt efter varje provperiod.


Vill du se prisstatistik per klubb och provtillfälle finns  det  en Statistiksida längre ner på denna sida. 

Samtliga prov redovisade och registrerade. 2019-03-19

Antal prov: 404
Antal prisdrev: 388
Antal ettor:191
Antal tvåor: 103
Antal treor: 94
Antal harpris: 212
Antal råpris: 163
Antal hjortpris: 2
Antal rävpris:11

Antal RR: 2

 Förteckning över årets startande hundar i bokstavsordning finns HÄR 

 Prisstatistik per klubb och provtillfälle finns HÄR 

Två hundar som under säsongen startat på RR-prov RR-intyg  
                                                                                  RR-intyg
 

Prislista

Protokoll