Officiella Drevprovsresultat 2019-2020

Resultaten publiceras först efter att de godkänts av Jaktprovskommittén samt SKK Registreringsavdelning.


Här publiceras en tablå över samtliga provtillfällen inom beagleklubben, under kolumnen Prislista finns som namnet antyder en prislista över respektive provs deltagande hundar med total EP, pris/er och djurslag.


Under kolumnen Protokoll finns samtliga startande hundars digitala protokoll med kodningar - inte minst viktigt för den som letar efter - eller vill undvika - hundar med vissa egenskaper t.ex. för parningar.


Här finns också en förteckning över årets Startande hundar i bokstavsordning. Förteckningen uppdateras kontinuerligt efter varje provperiod.


Vill du se prisstatistik per klubb och provtillfälle finns  det  en Statistiksida längre ner på denna sida. 

Samtliga prov redovisade och registrerade. 20200318
Antal prov: 504
Antal prisdrev: 488
Antal ettor: 273
Antal tvåor: 115
Antal treor: 100
Antal harpris: 231
Antal råpris: 229
Antal hjortpris: 9
Antal rävpris: 20

Antal RR: 1

RR-intyg  Värmland/Dals Beagleklubb 

Prislista

Protokoll

Västerbottens Beagleklubb 20191201-013