Skriv ett inlägg i forumet, alla inlägg granskas innan dom publiceras

Obligatoriska fält nedan är ditt namn  samt epostadress. Endast namn samt ditt inlägg kommer att visas.

 • Christer M • 2 december 2017 22:30:13
  Mycket förvånande prislista måste jag säga, dubbel etta hare resulterade i en sjätteplats. Vad är det för en plojtävling det här med småhunds SM.
 • Sven Magnusson • 1 december 2017 20:08:19
  Hur kan 1plus 1rå vinna över 1 pluss 1 hare. Ursäkta kommentaren. Hål i huvudet??
 • Dick Wedin • 25 september 2017 18:04:12
  AK-protokoll!
  Vilket härligt klokt och framåtsyftande protokoll från det AK-möte Ingemar öppnade upp för tillsammans med Camilla Gääw i ett tidigare inlägg här på Forumet. Känns som ert möte är början till nått nytt fint för vår verksamhet i Beagleklubben..Protokollet finns på vår hemsida.
  Bra jobbat båda två.
  Dick Wedin
  Sammankallande i vår valberedning inför BF 2017.
 • Ingemar Zentio • 20 september 2017 08:55:12
  Sven, angående din fråga om man ska testa hundar efter MLS fria föräldrar:

  Nej man behöver inte testa hundar efter genetiskt/hereditärt (MLS fria) föräldrar. Men däremot anser jag att det är av värde att uppfödare skickar in information om valparna att dom är genetiskt fria genom föräldrar djuren.

  MLS listan som finns här på hemsidan har visat sig användas mycket, både av uppfödare men även av valpköpare, jag får ofta samtal från valpspekulanter som säger att “ jag har kollat på MLS listan och sett att föräldrarna är MLS fria “

  Så AK:s uppmaning till alla uppfödare är att skicka in information om känd MLS status på alla valparna I kullen även om föräldrar djuren är MLS fria eller anlagsbärare.

  Ingemar
 • Sven Magnusson • 20 september 2017 06:37:40
  Det var ett bra inlägg Ingemar. för egen del ser jag mig inte som den som orsakat urspårningen. Inavelsfrågan måste upp på agendan. Det är en bevarandestatus vi pratar om. Mycket bra med Camilla tillbaka på banan. Jag stöder det till 100%.
  Ser fram emot ert arbete med revidering av Ras och ett tydligt budskap om vad vi anser om inavel av beagle.
  En fråga som kommer upp under "urspårningen" är om man skall testa hundar efter MLS fria föräldrar om dom skall in i aveln? Mitt svar har varit att inte det krävs. Är detta AK´s uppfattning?
  Lycka till
 • Ingemar Zentio • 19 september 2017 17:20:24
  Nu tycker jag att det är på gränsen att det börjar spårar ur här på forumet. Inlägget som startades vad gäller inavelsgraden tippar över till pajkastning, och det tyckte jag redan för ett par dagar sedan men avvaktade och hoppades att det skulle återgå till vad det handlade om.

  Jag noterar även att kritik återigen framförts vad gäller AK:s arbete. Själv har jag suttit i AK sedan 2007 och då oftast ensam. Sedan 2007 har 9 ledamöter hoppat av AK , några efter en väldigt kort tid andra efter lite längre tid. Vad det beror på är jag inte säker på, kan även vara mitt fel. Men under alla dessa år har jag inte funnit det meningsfullt att hålla möte med mig själv. Men AK frågor har när det varit aktuellt tagits upp på våra BCS möten.

  Varje kommitté har en arbetsordning så här står det I AK:arbetsordning vad gäller antal möten: AK:s verksamhet skall redovisas i form av mötesprotokoll samt en årsberättelse. AK bör ha minst ett sammanträde varje verksamhetsår, vid behov flera.


  Om man tar och tittar på AK:s arbetsordning (denna finns på hemsidan) så står det klart i denna vad AK:s uppgifter är, och jag kan tycka att kraven uppfylls för det mesta. Men naturligtvis hade det varit enklare om vi hade varit flera. Kan med glädje meddela att Camilla Gääw återigen med start denna vecka återigen är ledamot i AK och det är jag oerhört tacksam för, och tro det eller ej men jag och Camilla ska ha ett PROTOKOLLFÖRT möte nu i denna vecka :)

  Som jag inleddde detta inlägg med så tycker jag att det spårar ur en del och tar mig friheten att inte publicera inlägg som inte håller sig till ämnet.

  /Ingemar
 • Lotta Magnusson • 19 september 2017 16:10:00
  Ditt svar på min skrivelse bekräftar bara det jag tidigare uttryckt Catarina. Att det verkar väldigt svårt att hålla sig till ämnet, att vara saklig och konkret i den kritik som lyfts fram. Att bemöta på ett korrekt sätt. Att behandla folk med respekt. Nivån blir därefter. Sandlådan, dimridåer och pajkastning. Har du synpunkter om min uppfödning, är du välkommen att höra av dig. Annars tycker jag att vi håller oss till ämnet.
 • Sven Magnusson • 19 september 2017 07:20:41
  Hej igen
  Du har helt spolat kärnfrågan och gått över på andra delar i vad du tycker är väsentligt.
  Tråkig debatt. Jag har som du skriver registrerat 4 beaglekullar det blev en felräkning i går kväll. Beklagar detta.
  Vi behöver inte pratas vid vad gäller MLS frågan, den har vi helt koll på. Informerar våra valpköpare om vad som gäller och följer det rekommendationer som finns. Spännande att Ras är under omarbetning. Finns som Lena S skrev inget protokoll från AK sedan 2016 som bekräftar det du skriver. Men jag tror dig utan att ens veta vilka som ingår AK idag. Hoppas det där kommer att framgå vad som är rekommenderat vad gäller inavel. Som denna fråga från början avsåg (inavelsgrad). Det är fortfarande oklart om man kan acceptera så höga inavelsgarder som 6,25 och däröver. Hoppas det tydliggörs i Ras? Vi borde få ut mer frekvent information om hur AK arbetar med denna viktiga fråga. Jag vet att det är många som undrar. Vad händer? Vad gör man? Går det och läsa om arbetet kring frågan?
 • Catharina Linde Forsberg • 19 september 2017 00:40:05
  Sven, du har faktiskt fött upp fyra beaglekullar under ditt kennelnamn Uggleskogens med sammanlagt 19 valpar enligt SKKs registreringar. En med Ronja, en med Tuva och två med Diva. Du kan själv se efter på SKKs Hunddata (www.skk.se). Bra att du nu har hittat vår Rasspecifika avelsstrategi (RAS) på hemsidan och har läst igenom den. (Den är från 2014 och för närvarande under uppdatering i vår AK). Beträffande MLS kan du och Lotta hitta all information på vår hemsida. Eller slå mig en signal om det är något ni undrar över. Hoppas verkligen vi kan räkna med att ni som så många andra av uppfödarna av vår ras bedriver en seriös avel och lojalt ställer upp och testar och rapporterar in resultaten så att vi på sikt kan få bort denna allvarliga sjukdom ur beaglepopulationen i Norden. I och med att det finns en gentest är detta fullt möjligt – men det kräver att alla ställer upp.
 • Sven Magnusson • 18 september 2017 21:26:33
  Nu känns det som om du tar detta som en personlig vendetta. Vi borde kunna hålla oss till ämnet. Du verkar fortfarande inte ta SKK´s rekommendationer på allvar. Jag vet mycket väl att såväl positiva som negativa gener kan ge spår i inaveln. Jag vet också att den därefter rena utaveln kan ge en heterosiseffekt som många gånger är mycket positiv. Med starka individer och stora kullar. Men det är inte det vi pratar om. Vi pratar om vad SBKL har skrivit i Ras om hur vi skall bedriva avel genom parning av närbesläktade individer. Flera av våra jakthudnsraser har tagit detta på största allvar och därför noga beaktat detta i ras. Detta har inte gjorts hos beagle.
  Om vi sedan skall prata MLS mitt uppe i denna debatt. (Kanske för att försöka sudda ut budskapet i inavelsdebatten inte vet jag) så kunde det vara intressant om vi kunde härleda denna sjukdom på något sätt? Kan det ha kommit in i Sverige, Norden genom oförsiktig import av utomnordiska hundar. Detta vet jag inte om det stämmer, men kan vara värt att försöka undersöka.
  När det sedan gäller våra kullar och dess innehåll så är vi helt klara över det du skriver. Om jag är rätt underrättad så är väl MLS testet endast ett krav om hundarna skall in i avel. Eller är detta något som har förändrats. De valpar som kommer av att två MLS fria hundar paras borde även vara MLS fria. Eller har jag missat något där också.Jag kan dessutom påtala att den testmetod som vi idag använder oss av inte är en av SKK godkänd metod. Om inte detta har skett på senare tid.
  Slutligen vill jag inte utmåla mig för att vara en domedagsprofet. Tydligheten i budskapet har framkommit från genetikens värld. (att spela roulette med en ras)
  Bara för att den som läser skall förstå så vill jag bara påtala att en del av de valpar som du uppger att Uggleskogens har inte är av beagleras utan finsk stövare. Vad jag vet finns inte MLS i denna ras och behöver därför inte testas. Inget stort misstag det kan jag bjuda på
 • Catharina Linde Forsberg • 18 september 2017 11:25:39
  Vad handlar den här fortsatta debatten egentligen om, Sven? Du har upptäckt att en av de uppskattningsvis 3000-4000 i Sverige nu levande beaglarna är en halvsyskonparning. Du har redan gjort mycket klart att du inte gillar det. Och du har fått svar på dina frågor. Varför fortsätta debatten? Du hävdar att du inte har några onda avsikter, och det vill jag inte heller tro att du har, men också att det inte skulle vara personligt menat. Men både du och Lotta angriper mig personligen. Lotta för att hon tycker att jag kritiserar dig. Men den som väljer att kritisera andra öppet på sociala media måste faktiskt tåla att själv bli kritiserad.

  Bägge tillskriver ni mig att jag skulle ha uppfattningen att nära släktskapsavel är någonting bra. (Du Sven sätter till och med ”halv” i halvsyskonparning inom parentes för att riktigt ställa det på sin spets). Detta är helt fel. Det jag har gjort att redogöra för hur den här individen har använts i fortsatt avel och vilken effekt det har haft på inavelsgraden. Nu utmålar du rasens undergång (citat: ”mycket negativa konsekvenser”, och ”spela roulette med rasen”) på grund av denna enda individ. Det är som om du trodde att inavelsgraden vore en gen som nedärvs intakt från generation till generation och riskerar att sprida sig i populationen. Men den bryts ju direkt vid parning med en obesläktad individ. Vilket är vad som har skett i det här fallet.

  Du hävdar nu till och med, alldeles fel, att inavel alltid skulle leda till snabba framgångar. Den kan lika gärna leda till problem, vilket jag nogsamt har påpekat i mina inlägg. Kanske medför dina skriverier, tvärt emot vad du avsett, till att yngre oerfarna beagleuppfödare nu kommer att ”spela roulette” med rasen genom att testa lite närmare släktskapsavel för att få snabba avelsframsteg? Det vore verkligen en ”mycket negativ konsekvens”, av den här debatten!

  Jag vidhåller att vi inte i dagsläget har några problem med inavelsgraden i rasen här i landet. Om du eller Lotta känner till någon beagle som är sjuk på grund av hög inavelsgrad så ge oss exempel.
  Vad vi däremot faktiskt har problem med i beaglerasen är den allvarliga, ärftliga sjukdomen Musladin-Lueke’s syndrom, förkortat MLS, och även kallad kinesbeaglesjukan. Där jobbar BCS och AK med att samla in information om MLS-testade beaglar inom Norden, och med att uppdatera en förteckning över alla svenska beaglar som testats, vilken ligger ute på vår hemsida. Där finns också en länk till listan över testade beaglar i Norge. Såväl myndigheten Statens Jordbruksverk som SKK har i det här fallet ett absolut krav på att de som väljer att para anlagsbärare (skrivs som N/MLS) måste para med testat fria individer (skrivs som N/N). Eftersom det är uppfödarna själva som skickar in testerna och som får svaren från laboratoriet är vi i SBlK helt beroende av uppfödarnas lojalitet med vår avelsstrategi och att de skickar in sina resultat till AK så att de kan publiceras i vår lista och därmed vara till hjälp för övriga uppfödare att undvika att sprida sjukdomsgenen vidare i den svenska beaglepopulationen.

  En snabb titt i listan visar att det inte finns en enda MLS-testad beagle redovisad från kennel Uggleskogens (0 av 19 valpar i 4 kullar) och endast ett fåtal från kennel Storjordens (7 av 33 valpar i 5 kullar), däribland inte någon enda från den kull om 7 valpar som är resultatet av parning med en känd anlagsbärare (N/MLS). Statistiskt bör hälften av valparna vara anlagsbärare. Inte heller finns det någon sammanställning av era eventuella genetiskt fria kullar, det vill säga sådana där båda föräldrarna är testade fria (N/N), vilket innebär att alla valparna måste vara fria.
  Kunde det inte kanske därför vara bättre använd tid, och visa på ett större ansvarstagande för rasens framtid, att ni nu gör en sammanställning av era tester och skickar in dem till klubben än att ni fortsätter den här debatten som rör en enda beagle av 3000-4000 på vårt Forum? • sven magnusson • 17 september 2017 21:35:03
  Tillägg till avelsdebatten
  Så här står det i SKKs rekommendationer.
  ”Ett riktmärke är att aldrig para hundar som är närmare släkt än motsvarande kusiner, som ger en inavelsgrad hos avkomman på 6,25%. Detta ska ses som en övre gräns och är inte en önskvärd procentsats. Genom att begränsa inavelsgraden i varje enskild parning kommer även inavelsökningen och förlusten av genetisk variation i rasen som helhet att bli långsammare.”

  Ur en SKK-artikel: Inavel – Avelsmetod med högrisktagande.
  ”Som uppfödare bör man kanske titta mindre på egna resultat och framgångar och i stället ta ett bredare ansvar för populationen i stort och på sikt.”

  Catharina! Jag kan verkligen glädjas åt framavlade friska, sunda och duktiga hundar främst i drevskog men även på utställning - väl medveten om jobbet bakom. Däremot har jag svårt att ta av mig hatten, när någon inhemsk eller utländsk uppfödare spelar roulette med rasen i sin iver för kortsiktiga egna vinningar. Än värre att du stöder verksamheten helt i strid med SKKs och genetikernas rekommendationer. Har du verkligen stöd för detta i Beagleklubben och vilka signaler skickar du ut till unga oerfarna framtida uppfödare?
  Jag sover gott och känner mig välförankrad både bland beagle- och andra hundvänner som brottas med inavelsproblematiken utifrån egna rasens och SKKs regelverk.

  PS! Självklart Madelen Bäck leder inavel, som den vi diskuterar här, till framgång i det korta perspektivet. Det är just därför det hålls på.

  Sven.
 • sven magnusson • 17 september 2017 21:12:25
  Hej kent och Lena
  Det finns ingen personlig kritik i detta. Om det nu har uppfattats så blir fokus på frågan bortsuddad. Mycket bra jobbat med tidningen. Om sedan regler för vad som sätts in borde se annorlunda ut med avseende på den debatt som jag är orsak till. det får bli en kommande fråga.
  Sven
 • Lena Karlsson • 17 september 2017 10:47:29
  Bra skrivet Kent Karlstrand
  Ni gör ett jättejobb med att få fram Beagletidningen, det förstår alla som sitter i en förening och ska lägga mycket av sin fritid på föreningsarbete.
  Det du säger är alldeles rätt, ni gör inga värderingar och ska inte göra det, om materialet är godkänt av SKK.
  Jag blir arg och frustrerad när man börjar kritisera och blanda in de personer som gör ett fantastiskt stort ideellt arbete. Ge någon gång en ROS istället.
  Men det är tyvärr så att ”vissa går före och gör jobbet, andra går efter och kritiserar”
  Bäst att tala om min beagle har 2% inavelsgrad så jag skriver detta för att fel personer har fått ta kritik.
  Lena
 • Kent Karlstrand • 16 september 2017 20:37:58
  Möjligen något oklart vilken/vilka frågor som anses obesvarade i denna ”debatt” men om det handlar om redaktionskommitténs principer för publicering i tidningen Beagle så är det rätt enkelt. En beagleägare, medlem i Svenska Beagleklubben, som arbetat fram sin beagle till ett championat godkänt av SKK får en bild publicerad på sin beagle tillsammans med stamtavlan under rubriken Champions. Redaktionskommittén lägger inga värderingar eller begränsningar i övrigt för publicering av champions i tidningen Beagle.

  Om frågeställningen också handlar om hur utrymmet i tidningen disponeras så är svaret att redaktionskommittén, med redaktören i spetsen, samlar ihop det material som inkommer till tidningen. Det skickas sedan till tryckeriet som baserat på materialet sätter ihop tidningen. Hur mycket utrymme championbilderna får påverkas alltså av hur tryckeriet väljer att disponera det material tryckeriet får att jobba med.

  Redaktionskommittén via Kent Karlstrand, redaktör för tidningen Beagle