08:04 Nova upptag på hare

14:06 Nova kopplades och avbröt för dagen 13:20

13:06 Nova jobbar på nya slag efter förflyttning till nya marker

12:07 Nova skall kopplas och ekipaget ska byta mark

11:08 Nova har haft två korta drevrepriser och nu är det tappt igen

10:07 Nova jobbar på tappt efter en väg

08:20 Nova fick upp hare 08:44 och driver fortfarande

08:27 Storjordens Nova är ute på sök

SE31745/2010 Storjordens Nova
Ägare: Lotta Magnusson
Nord-S Nedre Norrlands Beagleklubb