SE26943/2011 Släntens Herta
Ägare: Ragnar Tauson
Mitt, Mälardalens Beagleklubb