SE35802/2013 Toriennas Celine A
Ägare: Mikael Henriksson
Mitt: Östsvenska Beagleklubben