SE37536/2016 Uppestugans Edda
Ägare: Andrea Munkhammar
Syd: Västsvenska Beagleklubben