Huuhkajan Noppe OBS tiderna är cirka tider då uppdatering sker

08.55 Noppe jobbar och har väckt på slag ett tag.....

09.45 Inget upptag ännu, jobbar fortfarande på slag

10:45 Läget oförändrat jobbar på slag

12.35 Noppe lyckas inte resa någon hare trots mycket slag

13.35 Upptag 12.02 på hare, haren drog iväg. 13.40 har Noppe 27 minuters hardrev

14.35 Noppe hittills 35 min hare

Avslut Blev inte mer för Noppe, kopplad och provet avslutat

Dag 1

08.55 Hittills 22 min hare, tappt för tillfället

09.45 Noppe tillbaka till hundföraren efter 26 min på hare. Släppt i nytt område

10.35 Kopplad 10.00 och släppt i nytt område

11.35 Nytt upptag cirka 11.35 drevdjur ännu okänt

12.35 Just nu cirka 50 minuters drev, drevdjur fortfarande okänt

13.35 Noppe driver för fullt just nu 80 minuter drevdjur hare

14.35 Grattis Noppe 90 minuter hare. Hundägaren har avbrutit provet för dagen.

Avslut