07:59 Skogsdungens Ingo strax innan släpp

08:52 Ingo upptag 08:15, drevdjur ej konstaterat troligtvis Rå
09:56 Ingo har gått till full tid, koppling pågår.

10:27 Ett foto när Ingo är kopplad efter fullt tid.

10:57 Ingo, nytt släpp 10:36 upptag 10:40 sannolikt Rå.
12:15 Ingo, Andra släppet avbrutet inkallad på tappt. Rå sågs vid 2 tillfällen vi släpp två. Nytt släpp 11:49 upptag 11:50
13:12 Ingo, provet avbrutet Ingo kopplad.

SE20585/2015 Skogsdungens Ingo  Ägare: Carl-Mikael Bremer
Skaraborgs Beagleklubb