SE39663/2015 
Ägare: Håkan Gustavsson
Västsvenska Beagleklubben