Drevprovsprogram säsongen 2010/11

 

REGION MITT:

Gotlands Beagleklubb GBlK Pg: 18 88 47-8

DP 10-10-15--11-01-31 Gotland Stig Hoffman 0498-243 068

 

ODP 10-11-01--11-03 Gotland Stig Hoffman 0498-243 068

 

ODP 11-01-10--01-12 Gotland Stig Hoffman 0498-243 068

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Östsvenska Beagleklubben ÖBlK Pg: 66 41 92-2

DP 10-09-01--11-03-15 Inom Vo Helen Rundqvist 0155-261100

 

ODP 10-11-01--11-02 Södertälje Helen Rundqvist 0155-261100 INSTÄLLT P.G.A HUNDFÖRBUD (DRIVANDE HUND)

 

ODP INT 11-01-24--01-26 Södertälje INSTÄLLT P.G.A HUNDFÖRBUD (DRIVANDE HUND)  Helen Rundqvist 0155-261100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mälardalens Beagleklubb MBlK Pg: 44 94 76-1

DP 10-09-01--11-02-28 Inom Vo Claes-Göran Larsson 018-371 392

 

ODP 10-11-22--11-24 Heby Claes-Göran Larsson 018-371 392

 

ODP 11-01-17--01-19 Heby Claes-Göran Larsson 018-371 392

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Värmland-Dals Beagleklubb V-DBlK Pg: 61 49 17-3

DP 10-09-01--11-02-28 Inom Vo Stefan Olsson 0525-240 79

 

ODP INT 10-10-01--10-03 Sysslebäck Bo Ynger 0564-101-33

 

ODP 10-11-08--11-10 Regionut M Sysslebäck Bo Ynger 0564-101-33

 

ODP INT 11-01-07--01-09 Lur Stefan Olsson 0525-240 79

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bergslagens Beagleklubb BBlK Pg: 87 39 07-0

DP 10-09-01--11-02-28 Inom Vo Gösta Persson 0590-520 43

 

ODP10 10-12-02--12-03 Kristinehamn Lennart Hallberg 0550-824 02

 

 

               

Sten Persson´s VP 10- 10-22--10-31

                            

Genomförs även i år i hela landet under ovan angiven tid. Anmälan sker i vanlig ordning till det LA som man önskar tävla i. Provet kan vara ODP alt DP beroende på om LA har ODP under gällande tid.

OBS för att kunna delta i tävlan om vandringspriset skall anmälan även göras till Regionansvarig i JpK  som skall ha uppgifter om startande hund och i vilket LA provet sker senast 10-10-19 

 

Regionansvarig: Johan Gustavsson  0565-800 57 johan.gustavsson@svenskabeagleklubben.se