De svenska representanterna

 

 

 

SJCH  HEJDETASSENS KOLA
reg.nr: S-54255/2006
ägare: Stig Hoffman, Klintehamn

J KOPPARGRUVANS FIGHT
reg.nr: S-17622/2005
ägare: Tommy Åkerman, Valbo

SJCH SUCH   VINTERVÄGENS JÄNTA
reg.nr: S-32285/2003
ägare: J-E Johansson, Valbo

Svenska laget m.fl firar Stig och Kola
Kolas drevhare i första drevet dag 2.
Kola 1 1/2 minut senare