Officiella Drevprovsresultat

Officiella Drevprovsresultat för:

2009/2010.

2010/2011

 

Resultaten publiceras först efter de godkänts av Jaktprovskommittén samt SKK Registreringsavdelning.

Finns det skiljaktligheter mellan de s.k. preliminära resultaten och dessa officiella så är det naturligtvis det dessa officiella som gäller.

 

Här publiceras en tablå över samtliga provtillfällen inom beagleklubben, under kolumnen Prislista finns en översiktslista med respektive provs deltagande hundar med total EP, pris/er och ev djurslag.

Under kolumnen Protokoll finns samtliga startande hundars digitala protokoll med kodningar - inte minst viktigt för den som letar efter - eller vill undvika - hundar med vissa egenskaper t.ex. för parningar. 

 

Här finns också en förteckning över årets startande hundar i bokstavsordning. Förteckningen uppdateras kontinuerligt efter varje större prov.

 

Vill du se prisstatistik per klubb och provtillfälle finns Statistik-sidan.