Att starta på jaktprov

Beaglen är och har alltid varit en utpräglad jakthund. För att vi inom Svenska Beagleklubben skall kunna utveckla rasen och få fram ännu bättre jaktbeaglar är det oerhört viktigt att så många beaglar som möjligt kommer till start på våra jaktprov. Vi måste ha denna kunskap för att kunna följa upp resultatet av vårt avelsarbete och för att vi skall kunna se vilka kombinationer som ger de bästa jakthundarna.

 

Vid proven bedömer man flera olika egenskaper som är viktiga för att beaglen skall fungera som en duglig drivande hund. Vi bedömer bland annat egenskaperna sök, skall, drev säkerhet och arbete på tappterna

 

Antalet drevprovsstarter inom beaglerasen har de senaste åren pendlat mellan 300-350 starter per år. Inom Svenska Beagleklubben arbetar vi intensivt med att öka antalet jaktprovsstarter.