Handledning med kommentarer till de nya Drevprovsreglerna.


Vilken tid ska jag som domare notera på raden Avbryter i protokollet?  Varför kan vi bara tilldela högst 2 förstapris en provdag? Varför får en hund inte fortsätta driva, som tidigare, efter 90 minuter, för att jag som domare ska säkert kunna fastställa drevdjur? Hur ska jag se på det nu sammanslagna momentet drevarbete, när jag sätter Ep?

Dessa och många andra frågeställningar tas upp i denna Handledning med kommentarer till Drevprovsreglerna. En guldgruva för att vi både ska bli bättre som domare och bättre förstå varför Regelförfattarna har tagit de ställningar de gjort. Så läs och begrunda!

Klicka här för att läsa Handledning till de nya Drevprovsreglerna.

Drevprovsprotokollen

En detalj, som kan vara värd att poängtera lite extra för oss som dömer och ska fylla i protokollet är begreppet ”Avbryter”:

I regelbokens kap 5.3.2 står att ”drevtid upp till 90 minuter noteras för beagle”. Dessa noteringar ska göras i rutorna för drev-och tappttid, precis som tidigare. Förut noterade vi ”Tidtagning upphör”. Denna ruta finns inte kvar utan har ersatts med ”Avbryter”. Vi citerar från den handledning som getts ut av regelrevideringskommittén:

Förtydligande: Med tiden "avbryt" i protokollet menas när hunden slutar att driva. Antingen p.g.a. att den avbryter självmant för återgång, eller slutar driva efter inkallning eller får den sista tappten på drevet. Tanken med de påföljande tiderna är att man då kan följa hur snabbt efter inkallning hunden slutar driva, respektive kan kopplas.

Detta innebär i praktiken att vi alltså ska fortsätta att ta tid även efter det hunden drivit 90 minuter, även om den kallas in, men fortsätter att driva. (Annorlunda mot vad vi gjort tidigare).

Tilläggsregistrering

Detta är också något som är nytt för oss.  Regelboken säger ganska tydligt att man ska göra noteringar för det bästa drevet på godkänt drevdjur under förutsättning att det är längre än 20 minuter. Om hunden har drev på både tassvilt och klövvilt upplyser skogskortet om att man ska göra registrering för det bästa av vardera sortens drev.

Vi i JpK har tolkat detta som att anvisningarna gäller enskilda drev, dvs i situationer när två drev läggs samman så registreras fortfarande enbart för det bästa enskilda drevet.


JpK  genom Folke Johansson


Nedan några reflektioner angående provredovisning och drevprovsregler.

REDOVISNINGSPROGRAMMET:

Undertecknad, som gjort handledningen till programmet, har än så länge fått ovanligt lite frågor om detta. De klubbar som redovisat hittills har lyckats bra i stort sett direkt! Hoppas detta håller i sig.

DE NYA REGLERNA:
Granskning av prov

JpK kommer under denna första säsong med de nya reglerna inte att göra några ändringar i de protokoll LA lämnar in, såvida det inte finns uppenbara fel, t.ex. att man fyllt i uppgifter på fel sätt eller liknande. Vi kommer dock att följa upp provverksamheten och granska alla protokoll innan de registreras hos SKK.

I utbildningssyfte (både av oss själva och er andra som dömer!) kommer vi att föra en dialog med våra LA för att få till stånd en så likvärdig bedömning det är möjligt över hela landet. I samband med denna dialog kan vi då eventuellt gemensamt komma fram till vissa justeringar.
.