SVENSKA BEAGLEKLUBBENS VERKSAMHET


För att tillvarata och utveckla beaglen som en drivande jakthundsras enligt nordisk jakttradition bildades 1953 Svenska Beagleklubben. Antalet medlemmar är idag drygt 1400, och det registreras för närvarande runt 300 beaglevalpar per år.


Svenska Beagleklubben leds av en central styrelse, BCS, som bevakar beaglerasens övergripande frågor som rasstandarden, regelverket för provverksamheten och utställningarna, samt för den övergripande avelsrådgivningen i rasen, auktorisation av drevprovs- och viltspårsprovsdomare, kontakterna med SKK och de övriga specialklubbarna, information till olika instanser etc. Den centrala styrelsen har också ansvaret för utgivandet av och innehållet i klubbens medlemstidning, Beagle, vars redaktion är knuten till BCS. Under sig har styrelsen 15 st lokalavdelningar (LA) ute i landet, vilka är de som svarar för alla de praktiska arrangemangen kring drevprov, viltspårprov, utställningar, lokal avelsrådgivning till uppfödare och valphänvisning.
SBlK:s verksamhet består bl a av:


- Drevprov, viltspårsprov, utställningar och tävlingar som Svenskt Mästerskap (SM), Nordiskt Mästerskap (NM).
- Utgivande av tidskriften Beagle, med 4 nummer per år
- Avelsrådgivning
- Valphänvisning
- Utbildning och fortbildning av drevprovs- och viltspårprovsdomare, avelsråd och uppfödare.