Här finns Svenska Beagleklubbens: Stadgar,protokoll och statuter i pdf-format. Ladda ner Acrobat Reader här vilket krävs för att kunna läsa det som Ni är intresserade av.