Officiella Drevprovsresultat 2020-2021

Resultaten publiceras först efter att de godkänts av Jaktprovskommittén samt SKK Registreringsavdelning.


Här publiceras en tablå över samtliga provtillfällen inom beagleklubben, under kolumnen Prislista finns som namnet antyder en prislista över respektive provs deltagande hundar med total EP, pris/er och djurslag.


Under kolumnen Protokoll finns samtliga startande hundars digitala protokoll med kodningar - inte minst viktigt för den som letar efter - eller vill undvika - hundar med vissa egenskaper t.ex. för parningar.


Här finns också en förteckning över årets Startande hundar i bokstavsordning. Förteckningen uppdateras kontinuerligt efter varje provperiod.


Vill du se prisstatistik per klubb och provtillfälle finns  det  en Statistiksida längre ner på denna sida. 

Samtliga prov redovisade och registrerade. 
20210303

Antal prov: 242
Antal prisdrev: 199
Antal ettor: 114
Antal tvåor: 40
Antal treor: 45
Antal harpris: 95
Antal råpris: 95
Antal hjortpris: 4
Antal rävpris: 5

Antal RR: 2

Prislista

Protokoll