Caliber Frans har nu avbrytit provet.

12.33 Caliber Frans nytt upptag drevdjur ännu okänt
11.01 Nu är Caliber Frans släppt i nytt område.
10.24 Caliber Frans har full tid på Rå, koppling beordrad.
10.09 Frans har nu drygt 60 min drevtid på Rå som gick på långskjuts men domarelaget har nu återigen kontakt med hunden.
09.30 Frans har i nuläget 48 min tapptfritt drev på Rå.
08.30 Frans har tagit upp 08.27 drevdjur ännu okänt.

SE 19466/2016
Ägare: Tobias Dahlqvist
Jämtland/Härjedalens Beagleklubb