Bli medlem i Svenska Beagleklubben

Länk till SKK:s ansökan om medlemskap i SBlK
 

Information till uppfödare.

Du kan erbjuda dina valpköpare medlemskap första året för endast 100:-  Erbjudandet gäller endast nya medlemmar

Använd formuläret för medlemskap genom att följa länken här.

Ange ditt kennelnamn, klubb och valpköparmedlemskap som referens
 

Vid frågor kontakta SKK medlemsavdelning,
medlem@skk.se eller 08-795 30 50

Som medlem får du medlemstidningen Beagle fyra gånger per år och du får delta i klubbens alla aktiviteter och ställa ut på våra specialutställningar mm.

Medlemskapet är rullande, dvs från och med att inbetalningen kommit in är du medlem ett år framöver.


Om du vill göra ändringar i befintligt medlemskap ber vi dig kontakta SKKs medlemsavdelningen på telefon 08-795 30 50, fax nr 08-795 30 98 eller e-post medlem@skk.se

Kontakta SKK om ditt medlemskap.

Du kan ringa, faxa eller skriv till: Svenska Kennelklubben, Medlemsregistret, 163 85 Spånga.
Fax 08-795 3040. OBS! Ange Svenska Beagleklubben och vilken lokalavdelning du vill tillhöra.
 

SBlK tillämpar rullande medlemsår, vilket betyder att du är medlem fr.o.m. första månaden när du betalar
 

Vill du ansöka på annat sätt eller ändra ett befintligt medlemskap ber vi dig kontakta SKK:s medlemsavdelning, telefon 08-795 30 50 (mån-fre kl 10-12 och 13-15) eller skicka e-post till medlem@skk.se 

 

Vid medlemsansökan behandlar SKK vissa personuppgifter. Detta för att de bl.a ska kunna hjälpa dig med rådgivning och på bästa sätt ge dig god medlemsservice. Personuppgifterna kan också användas för marknadsföringsändamål - detta kan avsägas. Personnummer används för adressuppdatering, som sker med hjälp av Statens personadressregisternämnd, SPAR.

Information om vilka personuppgifter som behandlas, rättelse av felaktig uppgift etc kan göras hos SKKs medlemavdelning, 163 85 Spånga, telefon 08-795 30 50, fax nr 08-795 30 98, e-post medlem@skk.se