HELHETSINTRYCK:
Beaglen skall vara en robust, kompakt byggd jakthund, som skall ge intryck av kvalitet utan att vara grov.

Kommentarer:
Beaglen skall vara kraftigt byggd utan att vara för grov. Den är en relativt långsamt drivande hund, vilket innebär att den inte får vara för lätt och därmed snabb, men den får inte heller vara så tung och grov att den blir oädel. Vid ett för lätt eller ett för tungt helhetsintryck skall prisvalören sänkas

Läs mer..