EXTREMITETER:
Frambenen skall vara raka och placerade väl under kroppen. De skall ha god substans och rund benstomme och får inte avsmalna mot tassarna. Skuldrorna skall vara väl tillbakalagda. De får inte vara grova. Armbågarna skall ligga väl an mot kroppen och får varken vara inåt- eller utåtvridna. Avståndet från marken till armbågen skall vara ungefär halva mankhöjden. Mellanhänderna skall vara korta och raka. Låren skall vara muskulösa. Knälederna skall vara väl vinklade. Hasorna skall vara stabila, korta och parallella.

Kommentarer:
Trots att beaglen enligt standarden inte skall ha något markerat förbröst, så skall den ha ett väl tillbakalagt och långt skulderblad och en lång överarm, så att armbågsleden kommer väl in under hunden.
En kort överarm och en öppen skuldervinkel liksom inåtvridna framtassar (toe-in) är vanliga fel inom rasen, men skall inte accepteras som något rastypiskt.
Frambenen skall framifrån sett vara alldeles raka. Krokiga framben är ett arv från bassetinblandningen i rasen och stör helhetsintrycket allvarligt. För en beagle med krokiga framben skall prisvalören sänkas ett eller två steg beroende på grad av krokighet.
Domarna uppmanas se upp med dålig knäleds vinkling, vilket blivit relativt vanligt och bedöms som ett allvarligt fel som ger dålig hållbarhet. Detta ses ofta i kombination med höga haser, vilket också är relativt vanligt förekommande. Låga haser bör därför premieras.

1. KORREKT BAKBENSVINKLING
2. DÅLIG
3. ÖVERVINKLAD

Läs mer..