TESTIKLAR
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

FEL:
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

Kommentarer:

Rasstandardenför beagle anger inte längre några diskvalificerande fel. Hundar som:
-är otypiska för rasen,
-har undermåligt temperament,
-har ej godkänd färg (t ex leverfärg och tigrering)
eller som uppvisar olika abnormiteter som t ex :
-markerat bettfel eller
-kroksvans/defekta svanskotor
skall dock även fortsättningsvis tilldelas 0 pris.

Tillbaka..