KROPP:
Kroppen skall vara väl samlad men i god proportion. Överlinjen skall vara rak och plan. Ländpartiet skall vara kort, starkt och smidigt. Bröstkorgen skall nå nedanför armbågarna. Revbenen skall vara väl välvda och även de bakre väl utvecklade. Buklinjen skall inte vara överdrivet uppdragen.

 

På illustrationen till höger: Fel alltför kort rygg.

Kommentarer:
Beaglen skall vara en något rektangulär hund med ett kort, starkt ländparti. Rektangulariteten lämnar utrymme för en lång, välvinklad skuldra och ett långt, lagom sluttande kors och därmed fria, effektiva rörelser.
Även om för långa ryggar ännu är det vanligaste så förekommer ibland även alltför korta ryggar, vilket också är ett fel. Beaglen skall inte vara kvadratiskt byggd. En för kort rygg hämmar ofta rörelserna och medför att hunden får ett kort, ineffektivt steg.
Beaglens rygg skall inte slutta från manken, utan skall vara plan såväl i stående som under rörelse.
En lång bröstkorg med väl utvecklade och väl välvda revben är en viktig detalj hos en drivande hund. Kort bröstkorg är ett inte helt ovanligt fel. Såväl flata revben som en tunnformad bröstkorg är fel. Bröstdjupet skall utgöra halva mankhöjden.
En alltför uppdragen buklinje ses ofta tillsammans med en för kort bröstkorg. En helt rak underlinje är också ett fel.
Beaglen skall välutvecklad bringa men inte något markerat förbröst. Ett kraftigt framträdande förbröst - s k duvbröst -är ett fel, och kan göra att beaglen ser framtung ut.

 

På illustrationen till höger: Fel alltför lång rygg

Läs mer..