MANKHÖJD:
Önskvärd minimihöjd 33 cm.
Önskvärd maximihöjd 40 cm.

Kommentarer:

Standarden anger inte någon skillnad i mankhöjd för hanhundar och tikar. Förklaringen till detta är att när man jagar med dem i pack är det viktigt att alla är lika stora, vilket ger ett mer enhetligt intryck av packet och som regel också medför att de är ungefär lika snabba.
FCI:s standard följer nu hemlandets, dvs Storbritanniens, vilket innebär att rasen har en önskvärd mankhöjd mellan 33 och 40 cm (egentligen 16 tum = 40,6 cm). Avvikelser utgör således inte längre något diskvalificerande fel. Domarna uppmanas dock mäta de hundar som förefaller ligga över eller under det önskvärda intervallet.
Mankhöjden skall mätas från skulderbladsspetsarnas högsta punkt och mot ett plant underlag. Måttet skall anges som närmaste halva eller hela cm.
Avvikelser i mankhöjd är ett fel bland andra och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse. För beaglar som är något utanför det önskvärda storleksintervallet sänks priset ett steg. Ett 3:e pris är ett "brett" pris, dvs hundar som är tydligt för små eller för stora, men fortfarande typiska beaglar skall tilldelas ett 3:e pris. Först när avvikelsen i storlek medför att beaglen blir rasotypisk skall den tilldelas 0 pris

Läs mer..